de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-16 at 21.23.35.png

Bruisende dynamiek

Hoog tijd dat het bestuur leert wat feesten is.

Bruisende dynamiek

FEITEN:

Er is steeds meer nood aan sociale cohesie. Mensen hebben nood aan een sterk netwerk waar ze op kunnen terugvallen als het nodig is. Een gemeentebestuur kan een belangrijke rol spelen bij het vormen van zo'n netwerk. Inwoners van bruisende gemeente waar men elkaar kent, voelen zich per definitie gelukkiger.

ONZE ACTIES:

Veelal zijn het plaatselijke verenigingen en allerhande buurtwerkingen die kleine en grote initiatieven ontplooien om mensen elkaar te laten ontmoeten. Het verenigingsleven in onze gemeente is al rijkgeschakeerd en veelkleurig. En maar goed ook want een bloeiende en bruisende gemeente kent een sterk verenigingsleven van buren, vrienden en vrijwilligers. Wanneer er vanuit de bevolking positieve ideeën worden gelanceerd is het belangrijk dat een gemeentebestuur dit omhelst en voldoende ondersteuning biedt. Onze gemeente ondersteunt lokale initiatieven reeds via een onderbouwd subsidiesysteem maar de verenigingen moeten ook voldoende ruggesteun krijgen in hun duidelijke nood aan vergaderruimtes en (bijkomende) locaties om hun activiteiten te ontplooien. Een herinrichting van de Volle Vaart komt elders op deze website al ter sprake. Dit biedt misschien meteen de mogelijkheid om een aantal vergaderfaciliteiten te voorzien waar verenigingen terecht kunnen. Of een “repetitiekot” waar onze muzikale talenten ongestoord hun gang kunnen gaan. En waarom geen zaaltje waar al eens een fuif kan worden georganiseerd?

Al die activiteiten moeten ook veel volk van buiten onze gemeente kunnen aantrekken. Dat lukt al best aardig. Denken we maar aan de jaarlijkse “Heksentocht" die al 25 jaar veel volk lokt van ver buiten onze grenzen. Onze gemeente is ook een populaire bestemming voor fietsers, wandelaars en kajakvaarders. Ook de meer recente initiatieven zoals Smuldonk en de herwaardering van plaatselijke kermissen en (rommel)markten dragen bij tot het toeristische imago van onze gemeente. Maar we kunnen en moeten een tandje bijsteken. Onze bezoekers moeten de weg vinden naar onze dorpskernen. Wanneer een gemeente voldoende toeristisch actief is schept dit kansen voor de gemeente en verenigingen, maar ook voor de lokale ondernemers. Alle initiatieven die in onze gemeente worden georganiseerd moeten actief gepromoot worden door onze toeristische dienst. Een voldoende kwalitatief en kwantitatief toeristisch aanbod zal niet alleen een welkome commerciële ondersteuning bieden aan de bestaande handelaars en horeca maar tevens een aanzet geven voor het uitbouwen van bestaande handels- en horecazaken en voor het opstarten van nieuwe commerciële activiteiten in onze dorpskernen en elders in onze gemeente.

Een bruisend en dynamisch verenigingsleven en toerisme zullen er voor zorgen dat er weer beweging komt in onze straten en op onze pleinen. Maar mensen op straat en in onze handels- en horecazaken bevordert de sociale cohesie en sociale controle, waardoor het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhoogt. Het nog actiever en intensiever ondersteunen van ons verenigingsleven en de lokale initiatieven met toeristisch potentieel zullen een win-win situatie creëren. We kunnen er alleen maar met z’n allen op vooruit gaan.