de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-12 at 08.41.42.png

Communicatie

Communicatie komt van twee kanten.

Communicatie

FEITEN : 

  • er zit een zware ruis op de communicatie vanuit het gemeentebestuur.

 

ONZE ACTIES:

  • Meer communicatie in twee richtingen tijdens de buurtbabbels: ze zijn intussen al enkele keren georganiseerd in Grobbendonk en Bouwel en zijn op zich een goed initiatief maar lijden in de huidige vorm aan een te veel aan eenrichtingsverkeer. Dat het gemeentebestuur haar inwoners laat weten welke projecten en initiatieven er op stapel staan en wat er in het recente verleden gerealiseerd werd, is natuurlijk een mooi begin, maar de buurtbabbels missen discussiemogelijkheden. Het gemeentebestuur aanhoort welwillend wat de inwoners in te brengen hebben aan feedback, opmerkingen of kritiek, maar volgt dit nadien op geen zichtbare enkele manier op. Een terugkoppeling van het gemeentebestuur naar de inwoners toe met betrekking tot de gegeven feedback is een absoluut noodzakelijk en moet dringend aangepast worden.
  • Meer respect voor inspanningen van inwoners: van tijd tot tijd wordt er door het gemeentebestuur een enquête georganiseerd onder de bewoners van een bepaalde wijk met over een bepaald thema. Inwoners die zich de moeite getroosten om zo’n enquête in te vullen en terug te bezorgen aan hun gemeentebestuur zouden op z’n later geïnformeerd mogen worden over de resultaten van de bevraging en eventuele acties die er kunnen uit resulteren. Dit gebeurde in het verleden echter niet of nauwelijks. Dit moet dringend rechtgezet worden. De inwoners van onze gemeente verdienen respect – en geen onverschilligheid - van het gemeentebestuur voor alle bijdragen die ze leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente.
  • Meer respect voor initiatieven vanuit de bevolking: de inwoners van onze gemeente zijn de laatste jaren veel mondiger geworden en nemen meer en meer het initiatief om zelf bepaalde problemen aan te kaarten bij het gemeentebestuur. En dat is een goede zaak, want zij hebben uiteindelijk de meeste en beste kennis van hun eigen wijk. Maar het huidige gemeentebestuur lijkt daar anders over te denken of lijkt op z’n minst toch te worstelen met het idee dat ze hun initiatiefrecht zullen moeten delen in de toekomst. Wijkcomités en actiegroepen die worden opgericht om een bepaald thema of problematiek aan te kaarten bij het gemeentebestuur, blijken hun initiatief zelf ook levendig te moeten houden. Een spontane wisselwerking tussen actiegroepen en gemeentebestuur waarbij ook vanuit de gemeente op regelmatige basis een terugkoppeling wordt gegeven is momenteel een verre droom. Ook hier zou het nodige respect moeten kunnen worden opgebracht voor geëngageerde inwoners die het beste voorhebben met hun wijk en de gemeente in haar geheel.
  • Overleg met permanente wijkraden: dikwijls heeft een wijk zo haar eigen uitzicht, sfeer en ambiance, maar helaas ook dikwijls haar eigen zorgen en bekommernissen. Het opzetten van permanente wijkraden die de wijkbewoners vertegenwoordigen en op regelmatige basis in contact kunnen treden met het gemeentebestuur is de ideale manier om problemen en bezorgdheden, maar ook heugelijk nieuws en feestelijke aankondigingen snel aan het gemeentebestuur en de rest van de inwoners te melden. En omgekeerd, het gemeentebestuur kan zeer gericht communiceren naar de inwoners van een bepaalde wijk.
  • Technologie schept mogelijkheden tot samenwerking: de moderne technologie biedt mogelijkheden genoeg om vlot te communiceren met mensen in alle uithoeken van de aarde. Vlot communiceren met de eigen inwoners moet dus toch ook wel lukken, nietwaar? Dat kan bijvoorbeeld door het in gebruik nemen van een digitaal samenwerkingsplatform zoals Citizen Labs. Het biedt de mogelijkheid om in alle transparantie en openheid projecten op te zetten (zowel door het gemeentebestuur als de inwoners), bevragingen te organiseren, een ideeënbus op te zetten, actiegroepen een platform te bieden en nog veel meer. Het is eigenlijk een onontbeerlijk instrument om op een efficiënte, vlotte en respectvolle manier met elkaar te kunnen communiceren.
  • Technologie schept mogelijkheden tot informeren: De maandelijkse gemeenteraden zijn openbare vergaderingen maar lokken over het algemeen niet veel publiek. Videostreaming (naar bv. een YouTube kanaal) zou een mogelijke oplossing zijn om de gemeenteraad (en waarom ook niet andere openbare vergaderingen?) tot in de woonkamer van belangstellenden te krijgen. Niet alleen worden de inwoners van onze gemeente beter geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze gemeente, maar werkt het kijkende publiek tevens als een controlemiddel op de goede werking van onze beslissingsorganen en onze vertegenwoordigers.
  • Meer inzetten op aanwezigheid op (sociale) media: Het gemeentebestuur moet zichtbaarder aanwezig zijn op sociale media. Deze zijn bij uitstek geschikt voor snelle communicatie naar een groot deel van de inwoners toe. Niet enkel Facebook maar ook platforms als instagram en twitter moeten worden ingeschakeld. En waarom geen sms-dienst voor crisiscommunicatie (grote brand, gesprongen waterleiding, slagbomen overwegen gesloten, …)? Of via Whatsapp de mogelijkheid bieden om via 1 nummer klachten en suggesties door te sturen naar de geùeente? Het digitale loket op de website van de gemeente moet verder uitgebouwd worden zodat er minder verplaatsingen naar het gemeentehuis moeten worden gemaakt. Documenten en aanvragen moeten vlotter en sneller kunnen worden overgemaakt aan de gemeentelijke diensten.
  • Blijvend inzetten op traditionele communicatiekanalen: Een belangrijk deel van de inwoners is geen intensief gebruiker van sociale media of is niet genoeg vertrouwd met digitale media om er vlot van gebruik te kunnen maken. Daarom moeten ook de traditionele communicatiekanalen open blijven staan. De vertrouwde Groboscoop is zo’n belangrijk instrument. Het aanleveren van materiaal is echter soms omslachtig en moet veel te ruim op voorhand aangeleverd worden. Dit kan en moet vlotter kunnen worden georganiseerd om ook de meest recente informatie te kunnen opnemen in de gemeentelijke blad. En waarom geen maandelijkse nieuwsbrief per mail voor de geïnteresseerden? Ook de twee electronische borden moeten zoveel mogelijk informatie verspreiden naar de bevolking toe.
  •  

Wil u ons uw ideeën meegeven? Dat kan vanzelfsprekend. Gebruik bijgevoegd formulier en laat ons uw bericht. Wij van onze kant nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

U mag ook telefoneren indien u dat gemakkelijker vindt.

Anne Appeltans-Janssen
0484 04 25 73

Gert Fransen
0477 32 18 07

Naam *
Naam