de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-06-29 at 06.50.26.png

Dierenwelzijn

In dieren ken je jezelf.

Dierenwelzijn

FEITEN : 

 • Vandaag de dag worden in de wetgeving dieren nog altijd beschouwd als materiële dingen. Toch merken we dat (huis)dieren een steeds belangrijkere plaats krijgen in het leven van heel wat mensen. Ook zij verdienen een waardig leven en een respectvolle behandeling.
 • Meer dan 60% van de bijtincidenten bij kinderen gebeurt met de eigen hond. Als een hond bijt is dit vaak pas nadat hij minstens 4 of 5 keer heeft gewaarschuwd. Jammer genoeg kunnen mensen - en zeker kinderen - deze signalen niet herkennen. 
 • In Grobbendonk en Bouwel is er op een aantal locaties een zwerfkattenproblematiek. Met de nieuwe wetgeving rond sterilisatie van katten moeten we hier binnenkort verbetering merken, maar dan nog is er nood aan een structureel beleid rond het probleem. 
 • Dankzij de gemeentelijke subsidie voor zwaluwnesten is de populatie in onze gemeente gestegen.  
 • Los lopen kan voor sociale honden een grote meerwaarde betekenen. Op die manier leren ze hun eigen grenzen verkennen en kunnen ze ook eens echt hond zijn en dit komt hun gedrag ten goede. Honden worden rustiger én krijgen een betere band met hun eigenaar.
 • Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en flitsen zijn voor veel dieren echt beangstigend. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen vandien: verloren gelopen of gewonde dieren.
DIERENWELZIJN_LOL.png

ONZE ACTIES: 

 • Naast de losloopweide in Grobbendonk (aan het gemeentehuis), willen we er ook een in Bouwel openen. Wij hebben al enkele locaties voor ogen, maar suggesties zijn altijd welkom.
 • Het domein van Philipsbos leent zich perfect om een deel om te vormen tot losloopgebied voor honden, zodat mensen ook los met hun hond kunnen gaan wandelen.
 • We willen het huidige GAS-reglement kritisch onder de loep nemen zodat er meer aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld opleggen dat bij elk (bijt)incident een gedragstest moet worden afgenomen van de hond die bijt. 
 • We willen middelen vrijmaken om in het basisonderwijs sensibiliserend te werken rond omgaan met dieren.
 • Over het feit dat dieren echt een wezenlijk verschil kunnen maken voor het welzijn van mensen is iedereen het eens. Steeds meer woon-zorgcentra hebben dit ook goed begrepen. Wij willen in ons eigen woon-zorgcentrum starten met een uitgebreide therapiedierwerking: honden als assistent van de kinesist of ergotherapeut of gewoon om te knuffelen, een konijn op de afdeling, een aquarium vol beeldige beweging of opnieuw kippen in de tuin. Het kan allemaal!
 • Het beleid rond zwerfkatten zullen we herbekijken en efficiënter aanpakken.
 • De subsidies voor zwaluwnesten moet behouden blijven.
 • Vanuit het bestuur willen we het gesprek aangaan met de lokale politie om wijkagenten op te leiden tot dierenpolitie. Alleen op die manier kan de wet op dierenwelzijn beter gehandhaafd worden.
 • Stil vuurwerk zal ervoor zorgen dat onze jaarlijkse waardevolle traditie op het Astridplein kan blijven bestaan en dat dit geen gevaar meer betekent voor onze dieren.

 

Wil u ons uw ideeën meegeven? Dat kan vanzelfsprekend. Gebruik bijgevoegd formulier en laat ons uw bericht. Wij van onze kant nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

U mag ook telefoneren indien u dat gemakkelijker vindt.

Anne Appeltans-Janssen
0484 04 25 73

Gert Fransen
0477 32 18 07

Naam *
Naam