de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-12 at 09.37.08.png

Onze ideeën

Alleen samen maken we er iets moois van.

Wat willen we doen?

Uiteraard ligt er heel wat werk op de plank. De afgelopen zes jaar werd er erg gefocust op het saneren van de financiële situatie van onze gemeente. Aan de ene kant niet slecht, maar aan de andere kant stellen we vast dat er weinig werd geïnvesteerd en dat een langetermijnvisie grotendeels ontbrak. Daar willen wij verandering in brengen. Ook politici moeten verder dan zes jaar durven denken én kijken. Een maatschappij en haar toepassingen evolueren tegen een snel tempo en het is onze verantwoordelijkheid om antwoorden te voorzien voor uitdagingen die er misschien zelfs nog niet zijn. 

Hieronder vindt u per thema bepaalde trends en evoluties waar we als gemeente mee worden geconfronteerd. Als u verder klikt leest u telkens onze ideeën over hoe we met deze uitdagingen zouden kunnen omgaan. Uiteraard is er ook ruimte voor uw inbreng. Hebt u een idee of een bedenking/aanvulling bij die van ons, vul dan zeker het daartoe voorziene veld in. Elke gedachte verdient aandacht en elk idee kan het begin zijn van iets groot!


Betrokkenheid en participatie

FEIT : Mensen worden steeds mondiger en actiever. Ze willen zelf hun toekomst bepalen en willen maar wat graag mee nadenken over hun eigen omgeving.

> LEES MEER


Ruimte voor cultuur

FEIT: De Volle Vaart is voor quasi 100% bezet, net als de sporthal. De verenigingen hebben daarentegen te weinig ruimte om hun ding te doen. Er is dringend nood aan vernieuwing van De Volle Vaart die de zaal operationeler moet maken. De gemeente moet dringend op zoek gaan naar bijkomende plaatsen om kleinere evenementen te huisvesten.

> LEES MEER


Personeelsbeleid

FEIT: Er zijn meer dan 150 mensen tewerkgesteld in onze gemeente. Zij zetten zich elke dag in om van Grobbendonk en Bouwel een propere, toegankelijke, zorgende en efficiënte organisatie te maken.

>LEES MEER


Veiligheid in de gemeente

FEIT:  Er heerst een grote drugsproblematiek in Grobbendonk en Bouwel. Op verschillende plaatsen in onze gemeente worden dagelijks drugs verkocht en gekocht. Er is dringend nood aan een duidelijk beleid om dit probleem aan te pakken.

>LEES MEER


Sociale gemeente

FEIT: Ook in onze gemeente zijn er heel wat mensen die in armoede leven. Verdoken armoede komt vaker voor dan we vermoeden. Het is dan ook belangrijk dat de drempel naar dienstverlening verlaagd wordt en dat er voor iedereen een plaats is in Grobbendonk en Bouwel.

> LEES MEER


Bruisende Dynamiek

FEIT: Er is steeds meer nood aan sociale cohesie. Mensen hebben nood aan een sterk netwerk waar ze op kunnen terug vallen als het nodig is. Een gemeentebestuur kan een belangrijke rol spelen bij het vormen van zo'n netwerk. Inwoners van bruisende gemeente waar men elkaar kent, voelen zich per definitie gelukkiger.

> LEES MEER


DIERENWELZIJN_LOL.png

Dierenwelzijn

FEIT: Vandaag de dag worden in de wetgeving dieren nog altijd beschouwd als materiële dingen. Toch merken we dat (huis)dieren een steeds belangrijkere plaats krijgen in het leven van heel wat mensen. Ook zij verdienen een waardig leven en een respectvolle behandeling.

>LEES MEER


Screen Shot 2018-06-22 at 21.44.27.png

Energiebeleid

FEIT: Er is een toenemende nood aan groene energie via zonne of windopwekking. Kan het in Grobbendonk-Bouwel ook wannneer inwoners kunnen participeren?
Wij denken alvast van wel.

> LEES MEER


Communicatie

FEIT:  Een duidelijke en goedverzorgde communicatie is voor een gemeentebestuur onontbeerlijk om in contact te komen en blijven met de inwoners van de gemeente. Een goede communicatie is allerminst eenrichtingsverkeer en daar schort het een beetje op dit moment. Goede communicatie informeert de bewoners over het reilen en zeilen in de gemeente maar geeft diezelfde bewoners ook de mogelijkheid om ook met het gemeentebestuur én onderling met elkaar in contact te komen.

>LEES MEER


Mobiliteitsaanpak

FEIT: Het verkeer slibt dicht. We kunnen het elke dag zelf vaststellen. Ook de gemeente Grobbendonk ontsnapt niet aan deze bedenkelijke trend. Onze gemeente telt verschillende verkeersknooppunten, waarvan sommige ronduit gevaarlijk.

> LEES MEER


IMG_3182.jpg

Een vooruitstrevende gemeente

FEIT: In 2013 mag Grobbendonk dan wel uitgeroepen zijn tot Google E-town. Maar op vele vlakken hinken we technologisch hopeloos achterop. We zijn lang niet klimaatneutraal, er staan slechts 2 laadpalen voor elektrische wagens in de gemeente er is geen enkele bouwverplichting die klimaatneutraal bouwen stimuleert, laat staan een subsisidie of beleid dat dit ondersteunt.

>LEES MEER


money_LOL.png

Hervorming van de belastingen

FEIT: De schulden per inwoner zijn groter als in de omringende gemeenten. Grobbendonk-Bouwel heeft een schuldenberg van iets meer dan 1076 € per inwoner. Ter vergelijking: Vorselaar 34 € per inwoner, Herenthout 328 € per inwoner.

> LEES MEER


Screen Shot 2018-06-29 at 09.00.30.png

Milieubeleid

FEIT: In onze gemeente behoren we tot de beste recycleerders van Vlaanderen. Maar we kunnen beter. Het huisvuilophaalplan moet tegen het licht gehouden worden, de service bij ophaling en op het recyclagepark is nog voor verbetering vatbaar. Afval is ondertussen ook geld waard, veel geld.

> LEES MEER


We moeten niet focussen op wat ons scheidt,
maar wat ons verbindt.
— Theodore Levitt —