de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-16 at 21.25.13.png

Personeelsbeleid

Samenwerken kan bergen verzetten.

FEIT: Er werd de afgelopen zes jaar drastisch bespaard op personeel. Dit werd door inwoners duidelijk gevoeld in de dienstverlening.

Onze Acties:

Wat betreft personeel is er de afgelopen 6 jaar té weinig geïnvesteerd. De Lokale Lijst is van mening dat een bestuursploeg moet ondersteund worden door een team van gemotiveerde en sterke personeelsleden. Momenteel is er een zo’n sterke ploeg aanwezig, die zich elke dag inzet om, elk op hun eigen manier en met hun eigen verantwoordelijkheid, van Grobbendonk/Bouwel een mooie en goedwerkende gemeente te maken. Alleen kregen ze niet genoeg ruggensteun en vertrouwen. Mensen die op pensioen gingen werden niet of te weinig vervangen en er werd drastisch bespaard op personeel. Volgens ons niet de juiste keuze.

Politiek en administratie moeten een goede tandem vormen die blijft voortbewegen op wederzijds vertrouwen, met elk hun eigen focus. Wij willen de komende bestuursperiode terug investeren in personeel. Voldoende mensen op elke dienst, zodat onze dienstverlening en projecten op een correcte wijze kunnen worden uitgerold. Voldoende vorming voor de personeelsleden zodat we steeds bij blijven met moderne tendensen en wetgeving. Voldoende vertrouwen in het feit dat we er samen iets mooi van kunnen maken.