de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-16 at 21.27.22.png

Sociale gemeente

Armoedebestrijding
is een daad van rechtvaardigheid.

Sociale gemeente

FEITEN:   

 • Ook in Grobbendonk en Bouwel heerst een grote armoedeproblematiek, een groot deel hiervan is verdoken armoede.
 • Er wonen meer dan 50 nationaliteiten in onze gemeente.
 • In het lokaal opvanginitiatief van Grobbendonk en Bouwel worden 18 vluchtelingen gehuisvest.
 • Mensen willen langer thuis blijven wonen en de stap naar het woon-zorgcentrum zo lang mogelijk uitstellen.
 • Er heerst een grote drugsproblematiek in Grobbendonk.
 • Een steeds grotere groep van mensen zijn niet sterk genoeg om te kunnen werken. 
 • De leeftijd van leefloners in onze gemeente daalt steeds verder. 
 • We worden steeds vaker geconfronteerd met medische problemen die van psychische aard zijn.
 • Gezinnen voelen de druk om de balans werk-gezin in evenwicht te houden altijd maar groter worden. 
 • Betaalbare woningen zijn schaars in Grobbendonk en Bouwel. Daardoor krijgen jonge mensen niet altijd de kans om in onze gemeente te blijven wonen als ze dat willen.
 • Er zijn te weinig sociale woningen in Grobbendonk, en vooral in Bouwel.

ONZE ACTIES:

 • Dankzij de opgelegde integratie-oefening tussen gemeente en OCMW krijgen we de kans om ook de sociale dienst onder te brengen in het gemeentehuis. Dat zal ervoor zorgen dat de drempel naar de dienstverlening van het OCMW heel wat laagdrempeliger wordt. 
 • De sociale dienst moet ruimte krijgen om meer huisbezoeken en thuisbegeleidingen te kunnen doen. Op die manier kunnen grote problemen eerder worden gedetecteerd.
 • Nu de vluchtelingencrisis daalt, zullen we verplicht enkele opvangplaatsen moeten sluiten. Die locaties/kamers kunnen we gebruiken om meer in te zetten op het begeleid zelfstandig wonen van jongeren in een onhaalbare thuissituatie.
 • Door middel van praatpunten en een uitgebreide vrijwilligerswerking willen we ervoor zorgen dat anderstaligen vlotter geïntegreerd worden in onze gemeente.
 • Hoewel we in het woon-zorgcentrum al meer personeel tewerkstellen dan de Vlaamse Overheid ons oplegt, willen we hierin toch meer investeren. Er moet een goed systeem uitgewerkt worden om alle maaltijden in huis vlot te laten verlopen. We vinden het belangrijk dat het juiste personeel hier de nodige tijd voor kan nemen. 
 • De bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum dient zich al jaren aan. Het is hoog tijd dat de bestaande plannen worden aangepast en dat er op de site in de Schransstraat/Wijngaardstraat gebouwd kan worden: een project waar een dienstencentrum gecombineerd wordt met aangepaste woningen voor verschillende doelgroepen: senioren, personen met een beperking en jonge starters. 
 • We willen een duidelijke en zichtbare werking opstarten voor Huis Van Het Kind. Hier kunnen ouders, grootouders en kinderen (tot 24 jaar) terecht voor alle vragen die op de een of andere manier met opvoeding te maken hebben. Dit moet een dienstverlening worden zonder drempels. 
 • Binnen Huis Van Het Kind willen we een doorgedreven samenwerking met de scholen en jeugd-en sportverenigingen. Iedereen in onze gemeente moet zich kunnen ontspannen én moet kunnen genieten van degelijk onderwijs.
 • De uitgebreide thuisdiensten die het OCMW nu aanbiedt (gezinszorg, poetshulp en klusjesdienst), moeten volgens ons minstens behouden blijven en liefst zelfs uitgebreid worden. Deze diensten helpen mensen die misschien anders niet meer zouden kunnen thuis wonen en kunnen bovendien mensen helpen om bij de juiste hulp -of dienstverlening terecht te komen. 
 • Voor het project op de McCain-site willen we stimuleren dat daar verschillende groepen van mensen kunnen gaan wonen en dat er zeker sociale woningen gebouwd worden.
 • We willen inzetten op tewerkstelling en sociale activering: iedereen moet kunnen werken in een job waarin hij of zij zich goed voelt.
 • Onze voorstellen rond de drugsproblematiek vindt u hier

 

Wil u ons uw ideeën meegeven? Dat kan vanzelfsprekend. Gebruik bijgevoegd formulier en laat ons uw bericht. Wij van onze kant nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

U mag ook telefoneren indien u dat gemakkelijker vindt.

Anne Appeltans-Janssen
0484 04 25 73

Gert Fransen
0477 32 18 07

Naam *
Naam