de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
13_DIMI_DE_RIDDER_BANNER.jpg

Dimi De Ridder

Dimi De Ridder - plaats 13

Dimi De Ridder 13de plaats - Gemeenteraad    36 jaar - orthopedagoog 2280 Grobbendonk 0484 04 25 73    dimi@delokalelijst.be      Download hier de volledige lijst

Dimi De Ridder
13de plaats - Gemeenteraad

36 jaar - orthopedagoog
2280 Grobbendonk
0484 04 25 73
dimi@delokalelijst.be

Download hier de volledige lijst

Hallo Allemaal,

Ja, daar bedoel ik u mee… en u…en ja u ook.

Mijn naam is Dimi De Ridder en ik ga er vanuit dat er wel meer mensen, juist zoals mij, de laatste tijd hun buik vol hebben van nationale politiek én van al het negativisme waar we elke dag mee worden geconfronteerd.

Anne Appeltans-Janssen, met wie ik al van kleins af aan heel goed bevriend ben, wist dat maar al te goed. Ik was dan ook blij toen ze mij vroeg of ik wou meewerken aan het project van De Lokale Lijst.

Ik wil mij, samen met De Lokale Lijst, gewoon graag inzetten voor een gemeente waar jong en oud zich gelukkig kan voelen, waar er een goede sfeer is, een levende middenstand en een bruisend sociaal leven. Een dorp waar kinderen kind kunnen zijn, mensen elkaar begroeten en een babbel kunnen doen.

Met het opstarten van wijkraden, kan iedereen mee vormgeven aan de toekomst.

Voor de rest denk ik dat we moeten beginnen kijken naar de beste ideeën voor ons dorp en hier wil ik samen moeite voor doen. Een nieuwe manier van tot besluitvorming komen, waar iedereen die het wil een stem kan hebben, dàt is waar ik mee voor wil gaan. We moeten niet kijken naar: hoe groot, luid, dwingend, klein of verlegen jij bent of in welke partij jij gelooft. Maar kijken naar het idee op zich, zonder vooroordelen of vooraf gemaakte afspraken. Om zo de beste oplossingen te vinden. Elk idee is het waard. We moeten beseffen dat we allemaal geven om ons dorp en dat niemand de waarheid in pacht heeft.

Vanuit mijn job als opvoeder bij vzw Tarag kom ik dagelijks in aanraking met mensen die het niet altijd even gemakkelijk hebben. Het is nodig om hen ook te betrekken. Ik ben ervan overtuigd dat een lokaal bestuur de beste tools in handen heeft om mensen te versterken én te verbinden. Dankzij het opstarten van wijkraden, krijgt iedereen de kans om mee na te denken en mee vorm te geven aan het beleid van de toekomst.

Daarom wil ik de mensen die toch even de tijd hebben genomen om dit te lezen bedanken en wens ik alle mensen die opkomen ongeacht voor welke partij veel succes tijdens deze verkiezingen.